Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung chăm lo cho nhân dân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Đắc Nhân - Khánh Lộc
15:26, 28/11/2023

Sáng 28-11, Ban TVTU tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

 

 

Tin xem nhiều