Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 28-11-2023

DNO
08:00, 28/11/2023

Hôm nay 28-11, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Họp Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2023; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo xây dựng nhà ở xã hội của Công ty D2D và Công ty An Hưng Phát; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng…

Đồng Nai Online

 

 

Tin xem nhiều