Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị sớm lắp đặt hệ thống viễn thông tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

09:05, 08/05/2022

(ĐN) - H.Long Thành đã có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm thực hiện các giải pháp để lắp đặt hệ thống viễn thông phục vụ người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

(ĐN) - H.Long Thành đã có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm thực hiện các giải pháp để lắp đặt hệ thống viễn thông phục vụ người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Hiện nay, hệ thống viễn thông vẫn chưa được lắp đặt tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Hiện nay, hệ thống viễn thông vẫn chưa được lắp đặt tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Theo UBND H.Long Thành, hiện nay, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có hơn 700 hộ dân thuộc dự án Sân bay Long Thành đã xây dựng nhà cửa và chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, do hệ thống viễn thông chưa được lắp đặt nên ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Các hộ dân đã chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư đều có nguyện vọng sớm được lắp đặt hệ thống viễn thông để phục vụ các nhu cầu cuộc sống.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha. Đây là nơi sẽ bố trí tái định cư cho tất cả hơn 4,3 ngàn hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án Sân bay Long Thành và đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều