Báo Đồng Nai điện tử
En

379 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

09:05, 08/05/2022

Theo UBND H.Long Thành, đối với dự án Sân bay Long Thành, hiện nay còn 379 trường hợp với diện tích đất hơn 147ha đã được phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của các trường hợp này là hơn 457 tỷ đồng.

Theo UBND H.Long Thành, đối với dự án Sân bay Long Thành, hiện nay còn 379 trường hợp với diện tích đất hơn 147ha đã được phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của các trường hợp này là hơn 457 tỷ đồng.

Trong các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có 119 trường hợp với diện tích đất hơn 35ha thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 2.532ha) để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. 

Nguyên nhân các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ là do vắng chủ, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung, chưa được tính toán chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Hiện nay, UBND H.Long Thành đang tập trung thực hiện các giải pháp xử lý đối với các trường hợp này. Đặc biêt là đối với các trường hợp thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng để hoàn thành việc bàn giao mặt bằng khu vực này cho chủ đầu tư.

Lê Văn

Tin xem nhiều