Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành Công thương tăng cường vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hải Hà
21:36, 03/10/2023

(ĐN)- Sở Công thương vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023 tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được triển khai từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10-2023 nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó góp phần khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam…

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

Ngoài ra, mục đích của kế hoạch còn giúp người dân nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Từ đó tạo sự chuyển biến trong lựa chọn, mua sắm hàng hóa cho nhu cầu sản xuất đời sống, xây dựng văn minh tiêu dùng dựa trên tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

Các đơn vị liên quan sẽ tổ chức nhiều hoạt động, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị một cách hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Đồng thời, Sở sẽ tiến hành in, treo 295 băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Tự hào sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam” tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Hải Hà

Tin xem nhiều