Báo Đồng Nai điện tử
En

Kích hoạt sức sáng tạo của tuổi trẻ

08:03, 18/03/2023

Là thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai không xa, thanh thiếu niên với lý tưởng, hoài bão và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ đảm đương trọng trách đưa đất nước phát triển. Do đó, việc khơi gợi, tạo môi trường để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, có ý thức tìm tòi, đổi mới, làm chủ cuộc sống vô cùng quan trọng.

Là thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai không xa, thanh thiếu niên với lý tưởng, hoài bão và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ đảm đương trọng trách đưa đất nước phát triển. Do đó, việc khơi gợi, tạo môi trường để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, có ý thức tìm tòi, đổi mới, làm chủ cuộc sống vô cùng quan trọng.

Anh Trần Hữu Hiệp, giảng viên Khoa Dược, Trường đại học Lạc Hồng trao đổi với sinh viên. Ảnh: T.Trang
Anh Trần Hữu Hiệp, giảng viên Khoa Dược, Trường đại học Lạc Hồng trao đổi với sinh viên. Ảnh: T.Trang

* Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về ý tưởng sáng tạo

Nhằm thực hiện mục tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến, các sáng kiến trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đang đầy lên mỗi ngày, thể hiện trí tuệ, phẩm chất của đông đảo thanh niên cả nước. Đến ngày 24-12-2022, đã có trên 3,3 triệu ý tưởng của thanh niên cả nước được cập nhật trên cổng thông tin này. Đặc biệt, theo bảng thống kê ý tưởng thì Đồng Nai đứng đầu các tỉnh/thành đoàn trực thuộc với với số lượng 104.943 ý tưởng. Đối với đoàn cấp huyện và tương đương, TP.Biên Hòa cũng đang dẫn đầu với 23.408 ý tưởng.

Trong lao động sản xuất, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, công nhân lao động Đồng Nai đã tích cực đóng góp sáng kiến, cải tiến góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, tiết giảm nguyên vật liệu...

Theo thống kê, công nhân lao động của Đồng Nai đã có 95.514 lượt nộp sáng kiến trên cổng đăng ký trực tuyến của Ban tổ chức. Chương trình đã đạt chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến vào ngày 3-10-2022, vượt chỉ tiêu 332 ngày, làm lợi 16 ngàn tỷ đồng. Bước sang giai đoạn 2, chương trình này tiếp tục cho thấy nỗ lực, tinh thần quyết tâm, sáng tạo của các cấp Công đoàn và tự hào trí tuệ của người lao động Việt Nam.

* Thuận lợi và thách thức đan xen

Có thể nói, thanh thiếu niên ngày nay có điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo khi được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; có nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm môi trường làm việc khác nhau. Nhiều tài năng trẻ xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ngành khoa học, công nghệ, chuyên môn, nghệ thuật... giúp thanh niên đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn, nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì thách thức cũng đan xen khi thanh niên phải đối mặt sự tác động của toàn cầu hóa, những sản phẩm độc hại phi văn hóa, tệ nạn xã hội, mặt trái của mạng xã hội… Một bộ phận thanh niên sống không có hoài bão, không có tư duy đột phá, lười sáng tạo trong học tập, lao động…

Là thế hệ kế cận, tiếp nối công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai, thanh thiếu nhi cả nước thực sự đóng một vai trò quan trọng, chủ đạo trong việc tiếp nhận sứ mệnh đưa Việt Nam phát triển hùng cường. Trọng trách này của tuổi trẻ càng nhiều thách thức hơn khi đặt trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, biến đổi không ngừng. Do đó, đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những phẩm chất cần thiết, là chìa khóa để mỗi thanh niên khẳng định mình, đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Thùy Trang - Thảo Nguyên

Tin xem nhiều