Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai xưa và nay

07:01, 15/01/2023

Những bức ảnh xưa và nay của Đồng Nai.

 

Trung tâm TP.Biên Hòa nhìn từ trên cao (ảnh chụp tháng 1-2023). Ảnh: Lò Văn Hợp
Trung tâm TP.Biên Hòa nhìn từ trên cao (ảnh chụp tháng 1-2023). Ảnh: Lò Văn Hợp

 

Không ảnh TP.Biên Hòa, chụp ngày 15-1-1932. Nguồn: albindenis.free.frSite_escadrilleescadrille002_Indochine.htm
Không ảnh TP.Biên Hòa, chụp ngày 15-1-1932. Nguồn: albindenis.free.frSite_escadrilleescadrille002_Indochine.htm

 

Tòa Bố tỉnh Biên Hòa, ảnh của Nadal chụp vào năm 1930 Nguồn: bellindochine.free.fr
Tòa Bố tỉnh Biên Hòa, ảnh của Nadal chụp vào năm 1930. Nguồn: bellindochine.free.fr

 

Nhà Hội đồng xã Bình Trước vào năm 1950 Nguồn: Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
Nhà Hội đồng xã Bình Trước vào năm 1950. Nguồn: Bảo tàng tỉnh Đồng Nai

 

Đồn điền nông nghiệp Suzannah. Máy cày bằng động cơ hơi nước MAC LAREN. Nguồn: delcampe.net
Đồn điền nông nghiệp Suzannah. Máy cày bằng động cơ hơi nước MAC LAREN. Nguồn: delcampe.net

 

Trang phục phụ nữ buôn bán ở chợ Biên Hòa Một góc chợ Biên Hòa. Nguồn: delcampe.net Nguồn: quaibranly.fr
Trang phục phụ nữ buôn bán ở chợ Biên Hòa Một góc chợ Biên Hòa. Nguồn: delcampe.net Nguồn: quaibranly.fr

 

Một góc chợ Biên Hòa. Nguồn: delcampe.net
Một góc chợ Biên Hòa. Nguồn: delcampe.net

 

Xe Thổ mộ, ảnh chụp vào năm 1951. Nguồn: delcampe.net
Xe Thổ mộ, ảnh chụp vào năm 1951. Nguồn: delcampe.net

 

Đường vào khu trung tâm và văn phòng của Nhà thương điên Biên Hòa (ảnh chụp năm 1934). Nguồn: photos manhhai
Đường vào khu trung tâm và văn phòng của Nhà thương điên Biên Hòa (ảnh chụp năm 1934). Nguồn: photos manhhai

 

Đánh cá trên sông Đồng Nai vào năm 1950-1952 Nguồn: delcampe.net
Đánh cá trên sông Đồng Nai vào năm 1950-1952 Nguồn: delcampe.net

 

Sông Đồng Nai với cầu Rạch Cát vào mùa mưa năm 1937. Nguồn: delcampe.net
Sông Đồng Nai với cầu Rạch Cát vào mùa mưa năm 1937. Nguồn: delcampe.net

 

Bến tắm ngựa và Cồn Gáo trên sông Đồng Nai (ảnh chụp vào năm 1950 -1952). Nguồn: delcampe.net
Bến tắm ngựa và Cồn Gáo trên sông Đồng Nai (ảnh chụp vào năm 1950 -1952). Nguồn: delcampe.net

 

Tin xem nhiều