Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

10:04, 22/04/2022

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030 được Bộ GD-ĐT ban hành.

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030 được Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo đó, ngành Giáo dục đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên.

Cụ thể, hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên là học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm.

Giải pháp thực hiện những mục tiêu nói trên sẽ là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, hoàn thiện chính sách phát triển, phương thức giáo dục, đào tạo trực tuyến, quản lý giáo dục trên môi trường mạng. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giữa các nhà trường với các nhà đầu tư để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Phát triển không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học; hỗ trợ thanh niên học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đào Lê

 

 

 

Tin xem nhiều