Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

11:11, 26/11/2021

* Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

* Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

* Từ ngày 23 đến hết 25-11, Đồng Nai triển khai đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 thứ 23 với 88.920 liều vaccine Pfizer để tiêm mũi 1 cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi chưa được tiêm vaccine trong tỉnh. Tỉnh đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi. Kết quả, đã có gần 150 ngàn trẻ/hơn 298 ngàn trẻ trong độ tuổi được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 50,2%. 

Lâm Viên (tổng hợp)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích