Báo Đồng Nai điện tử
En

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

10:10, 22/10/2021

Chính phủ đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong năm 2022; trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%...

Chính phủ đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong năm 2022; trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%...

Đến ngày 20-10, đã có 40 tỉnh, thành phố xác định, công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong đó, 22 tỉnh, thành phố đã xác định, công bố cấp độ dịch là cấp độ 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Tin xem nhiều