Báo Đồng Nai điện tử
En

ĐỒNG NAI 7 NGÀY QUA

07:06, 05/06/2021

Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 Ban thường vụ Tỉnh đoàn vừa có kế hoạch triển khai chương trình Phòng tuyến áo xanh - chung tay phòng chống dịch Covid-19 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Nai trong việc phòng chống dịch Covid-19; đồng thời chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Bộ TN-MT vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và chuẩn bị kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Có 8 tỉnh, thành phố được lựa chọn để thực nghiệm tích hợp, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có Đồng Nai.

L.V

Tin xem nhiều