Tin vắn Công đoàn

Cập nhật lúc 09:23, Thứ Bảy, 15/05/2021 (GMT+7)

* Liên đoàn Lao động tỉnh vừa triển khai văn bản đến các cấp Công đoàn tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu các cấp Công đoàn  tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác phòng, chống dịch; luôn đề cao cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng, chống dịch. Các Công đoàn cơ sở quan tâm theo dõi sức khỏe, môi trường làm việc người lao động, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phòng, chống dịch nghiêm tại nơi làm việc.

* Trong tuần qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh) đã tư vấn trực tiếp 39 lượt công nhân lao động liên quan đến các chế độ chính sách trong quá trình làm việc. Đồng thời, hỗ trợ thảo đơn cho 5 công nhân; tư vấn qua điện thoại 149 cuộc với các nội dung về tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc… Qua đó, giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình.

* Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa vừa tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Olam (TP,Biên Hòa). Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn cơ sở công ty đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và sinh hoạt Ban chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thảo My

.
.
.
.
.