Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh

11:09, 30/09/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-10 là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-10 là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đây là diễn đàn để tuổi trẻ thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đại hội, Đoàn TNCSHCM tỉnh đánh giá thành quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm tới, tiếp tục khẳng định mình trên con đường đồng hành với thanh niên.

Có thể thấy, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng lực lượng tuổi trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là lực lượng kế cận xứng đáng của Đảng. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo điều kiện cho tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và thể hiện mình. Cụ thể như ở phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, trong nhiệm kỳ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã đề xuất được hơn 176.077/141.064 ý tưởng, sáng kiến được Trung ương Đoàn phân bổ, đạt 124,8%.
Nhiều hoạt động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học được triển khai; các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên nghiên cứu khoa học tiếp tục được thực hiện; kết nối hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nhiều cuộc thi được tổ chức với cách thức sáng tạo, đổi mới. Các mô hình tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo được đẩy mạnh triển khai như: mô hình Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; Tiết học STEM trong khối trường tiểu học, THCS, THPT; Thư viện xanh, Không gian sáng tạo trong khối trường đại học, cao đẳng…

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Thông qua các phong trào, chương trình hoạt động sôi nổi, trong 5 năm qua, có hơn 25.440 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 12.494 đoàn viên ưu tú được kết nạp. Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất mà các phong trào hành động cách mạng của Đoàn triển khai thực hiện chính là đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa có tính sáng tạo, chưa tạo ra những điểm mới, theo đó chưa tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các nguồn lực xã hội đối với các phong trào của Đoàn. Các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh niên về học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, môi trường sống, kỹ năng xã hội vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, điều kiện, phương tiện hoạt động, nguồn lực ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề mà Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X sẽ tập trung thảo luận nhằm
tìm ra những giải pháp hữu hiệu với mục tiêu đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên phát triển, hiệu quả trong thời gian tới.

Trong thời điểm cuộc cách mạng 4.0 phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong ứng dụng công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, học tập. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, tuổi trẻ Đồng Nai đóng vai trò quan trọng. Do đó, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng được thế hệ thanh niên Đồng Nai có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước; có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương Đồng Nai, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều