Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

07:02, 20/02/2023

 Cử tri xã Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ) kiến nghị: UBND tỉnh hỗ trợ địa phương trong việc kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Thừa Đức theo quy hoạch được phê duyệt, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 Cử tri xã Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ) kiến nghị: UBND tỉnh hỗ trợ địa phương trong việc kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Thừa Đức theo quy hoạch được phê duyệt, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Hiện nay, Đồng Nai có 32 KCN được cấp phép thành lập với diện tích 10.222,59ha, trong đó 31 KCN đi vào hoạt động, 1 KCN trong giai đoạn thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng (KCN Công nghệ cao Long Thành). Các KCN này đã cho thuê được 5.982ha, đạt 85,06% diện tích đất công nghiệp cho thuê (diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch 7.033,08ha). Diện tích KCN còn lại theo quy hoạch của Thủ tướng, chưa được thành lập, mở rộng giai đoạn 2 là 8.633,20ha, trong đó có KCN Cẩm Mỹ (300ha), cụ thể:

Theo Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 
22-12-2014, trên địa bàn H.Cẩm Mỹ, có quy hoạch KCN Cẩm Mỹ khoảng 300ha. Ngày 17-6-2009, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 964/TTg-KTN chấp thuận đồng ý bổ sung vào danh mục KCN quy hoạch ưu tiên thành lập đến năm 2020.

Hiện nay, KCN Cẩm Mỹ, tại xã Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ) đã đảm bảo sự phù hợp về các quy hoạch như: quy phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và quy hoạch xây dựng vùng H.Cẩm Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, dự án KCN Cẩm Mỹ đang được Bộ KH-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Do vậy, sau khi dự án trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở KH-ĐT, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ chủ động phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng KCN và các sở, ngành, địa phương liên quan để xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư theo chủ trương, định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Tin xem nhiều