Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp nâng chất hoạt động của HĐND tỉnh

07:02, 17/02/2023

Năm 2022, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra.

Năm 2022, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2022
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2022. Ảnh: H.THẢO

Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nói trên và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhiều điểm nhấn trong hoạt động

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho rằng, trong nhiều nhiệm kỳ qua, chưa có nhiệm kỳ nào mà trong 1 năm HĐND tỉnh lại tổ chức được số lượng kỳ họp nhiều như năm 2022, đó là 2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề. Số lượng kỳ họp nhiều, kéo theo đó là khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp rất lớn, nhất là việc nghiên cứu xây dựng các nghị quyết và các nghị quyết có tính quy phạm pháp luật. Song, hầu hết các nghị quyết mà HĐND tỉnh ban hành đều đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định pháp luật. Đã có 88 nghị quyết, gồm 35 nghị quyết quy phạm pháp luật và 53 nghị quyết cá biệt, được xem xét và quyết nghị thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh THÁI BẢO cho rằng, UBND tỉnh cần sớm đăng ký nội dung trình các kỳ họp thường lệ năm 2023 để chủ động trong triển khai thực hiện. Các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo các nội dung trình nếu không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, UBND tỉnh cần có đánh giá, biện pháp xử lý để nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

Ở hoạt động khảo sát, giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho rằng, năm 2022, kết quả hoạt động này có nhiều nổi bật hơn so với năm trước đó với 35 nội dung được HĐND cấp tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát.

Đặc biệt, năm qua cũng là lần đầu tiên HĐND tỉnh giám sát ở cấp chủ thể cao nhất là HĐND tỉnh. Nội dung giám sát chạm tới nhiều vấn đề lớn, được cử tri rất quan tâm, điển hình là hoạt động giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, ở hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), đáng ghi nhận là ngoài hoạt động TXCT trước, sau các kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh còn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức TXCT chuyên đề. Điển hình là hội nghị TXCT về thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Qua TXCT cho thấy, đây là vấn đề được người dân rất quan tâm. HĐND tỉnh đã chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng để có giải pháp trong thời gian tới.

Khắc phục những hạn chế kéo dài

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng còn một số hạn chế cần khắc phục.

Một trong những hạn chế được lãnh đạo HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhiều lần chỉ ra là việc thực hiện quy trình ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật đối với một số nội dung thực hiện chậm ngay từ giai đoạn đề nghị xây dựng nghị quyết. Một số nội dung phải điều chỉnh nhiều lần do chưa đúng thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, chưa đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định. Bên cạnh đó, việc gửi tài liệu đối với các nội dung phải báo cáo xin ý kiến Ban TVTU chưa đảm bảo thời gian quy định. Việc trình các nội dung để ban hành nghị quyết còn nhiều thay đổi so với nội dung mà UBND tỉnh đã đăng ký ban đầu...

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà cho hay, một số tờ trình chưa kịp thời gửi tài liệu đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện phản biện xã hội. Từ đó, dẫn đến việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo không thể tổ chức phản biện và phải chuyển đến kỳ họp sau.

Theo Chủ tịch HĐND H.Cẩm Mỹ Lưu Văn Sửu, việc UBND còn chậm trong chuẩn bị nội dung tờ trình trình kỳ họp HĐND là hạn chế đã được nói nhiều và không chỉ xảy ra ở cấp tỉnh mà còn ở cấp huyện, cấp xã. Từ đó, đòi hỏi cần có sự quyết liệt hơn trong khắc phục để đảm bảo nghị quyết của HĐND các cấp ban hành được đảm bảo đúng quy trình, quy định, khả thi.

Trong khi đó, ở hoạt động giám sát, tiếp công dân, TXCT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng thừa nhận, UBND các địa phương, các sở, ngành nhiều lúc còn chậm trong việc xây dựng báo cáo chuyên đề trong việc phục vụ cho các đoàn giám sát. Công tác trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chưa đúng trọng tâm, trọng điểm; từ đó, dẫn tới còn một số sự vụ, sự việc còn kéo dài.

Trên cơ sở những hạn chế còn tồn tại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục rà soát chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khắc phục những hạn chế nêu trên. Từ đó, triển khai công tác phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều