Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

10:10, 03/10/2022

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác CCHC đã và đang được Đồng Nai hết sức chú trọng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác CCHC đã và đang được Đồng Nai hết sức chú trọng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, tỉnh đã trình thông qua phương án đơn giản hóa 159 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh năm 2022, làm cơ sở để tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành trung ương thực thi phương án đơn giản hóa TTHC. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện Đồng Nai đã tích hợp 968 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ về Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để xử lý. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tích hợp hơn 500 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tỷ lệ dịch vụ công được giao.

Về tiến độ giải quyết TTHC, trong quý III-2022, cấp sở đã tiếp nhận 38.642 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 37.490 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,02%; cấp huyện tiếp nhận 139.544 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 134.432 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,34%; cấp xã tiếp nhận 346.348 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 334.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,47%. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh trong việc cải thiện các chỉ số về CCHC bị sụt giảm trong thời gian vừa qua nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị cấp tỉnh.

Chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, đến năm 2025 đạt hơn 90% mức độ hài lòng. Về cải cách TTHC, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được triển khai quyết liệt, có kết quả. Theo đó, hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa, hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Để đạt được mục tiêu chung này, Đồng Nai đang quyết tâm rất lớn nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và DN, đồng thời cải thiện vị trí xếp hạng về CCHC bị giảm trong năm 2021 vừa qua.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều