Đào tạo, bồi dưỡng hơn 21.800 lượt cán bộ

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Hai, 24/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban TVTU đã cử 21.804 lượt cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh.

Học viên trong giờ học tại Trường Chính trị tỉnh
Học viên trong giờ học tại Trường Chính trị tỉnh

Cụ thể, đã đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh 20.897 lượt cán bộ về trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị; về nghiệp vụ công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương; kỹ năng lãnh đạo quản lý cho lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã...

Ngoài ra cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh cho gần 100 lượt cán bộ về trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, các lớp cao cấp chính trị tập trung và các khóa bồi dưỡng theo Đề án 165 (Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh thời gian qua, khắc phục tình trạng cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm nhưng vẫn “nợ” tiêu chuẩn.                        

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.