Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật

Thảo Lâm
07:10, 12/04/2024

Thời gian qua, công tác tham gia xây dựng các dự án luật luôn được Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chú trọng.

Cử tri lực lượng vũ trang đóng góp ý kiến đối với các dự án luật chuẩn bị thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khóa XV.
Cử tri lực lượng vũ trang đóng góp ý kiến đối với các dự án luật chuẩn bị thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thảo Lâm

Đặc biệt, công tác tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới thông qua việc cải tiến phương pháp thu thập thông tin, cụ thể hóa vai trò các ngành liên quan của tỉnh trong lấy ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm của dự án luật.

Sử dụng nhiều hình thức khác nhau

Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống, trên cơ sở nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng vào các dự án luật bằng các hình thức khác nhau.

Trong năm 2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật.

Theo Đoàn ĐBQH tỉnh, ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi)… cùng nhiều dự án luật khác.

Để đóng góp vào quá trình xây dựng một số lượng lớn các dự án luật được thông qua và cho ý kiến nêu trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của các cơ quan hữu quan trong tỉnh đối với các dự án luật. Các ĐBQH (là thành viên các cơ quan của Quốc hội) đã chủ động bố trí thời gian tham gia các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện các dự án luật do các cơ quan của Quốc hội tổ chức. Cùng với đó, các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu ở tổ và hội trường về các dự án luật thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đáng ghi nhận là Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều ý kiến tham gia chất lượng, sát với thực tiễn cuộc sống, mang tính phản biện cao, làm rõ mục đích, yêu cầu và nội dung trọng tâm của từng dự án luật được ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra, giải trình, chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5-2024 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 luật, 1 nghị quyết. Có thể kể đến như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp)… Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 12 dự án luật khác.

Tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10-2024, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 luật. Có thể kể đến là: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)…

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 3 dự án luật khác.

Để tham gia có chất lượng vào xây dựng các dự án luật nói trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cho các dự án luật cũng như các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri tại các ngành có liên quan.

Điển hình mới đây là hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Từ hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thu thập được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri lực lượng vũ trang đối với nhiều dự án luật chuẩn bị thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khóa XV như: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường nhấn mạnh, sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri, nghiên cứu, tập hợp gửi các ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, các ĐBQH tỉnh với vai trò của mình sẽ tích cực góp ý, tranh luận trong xây dựng các dự án luật liên quan nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp thực tiễn khi luật được ban hành.

ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, là đại biểu đến từ tổ chức Công đoàn, đối với công tác xây dựng luật pháp, cùng với tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bà luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm sức đóng góp vào các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động như: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)…

Thảo Lâm

Tin xem nhiều