Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri: Đời sống người dân bị ảnh hưởng do dự án chậm triển khai

22:59, 07/04/2024

* Đời sống người dân bị ảnh hưởng do dự án chậm triển khai

Cử tri xã Phước Thái, huyện Long Thành phản ánh: Dự án Khu dân cư số 3 (Sunco Thái Dương) đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng dự án. Cử tri tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh sớm quan tâm, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, hạn chế bức xúc cho người dân.

* Trả lời: Dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái với diện tích khoảng 27,6392 hécta đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 372/QĐ.UBT ngày 2-2-1999; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2722/QĐ.CT.UBT ngày 31-7-2002 và Quyết định số 1510/QĐ.CT.UBT ngày 20-4-2005. Ngày 12-3-2003, UBND tỉnh có Quyết định số 730/QĐ.CT.UBT về việc giao quyền sử dụng đất cho Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương để thực hiện dự án với diện tích khoảng 27,6392 hécta.

Ngày 18-3-2003, UBND tỉnh có Quyết định số 4380/QĐ.CT.UBT về việc phê duyệt phương án bồi thường do thu hồi đất để thực hiện dự án với diện tích 125.978,7m2/109 hộ (12,59787 hécta/109 hộ); phần diện tích còn lại (khoảng 15,04 hécta) chưa phê duyệt phương án bồi thường; quá trình triển khai dự án, UBND huyện Long Thành đã tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng theo các quyết định trên, hiện nay đã thu hồi đất: UBND xã Phước Thái quản lý 46.847,9m2; các hộ dân quản lý, đã nhận tiền bồi thường 21.696,7m2/18 trường hợp; các hộ dân quản lý, chưa nhận tiền bồi thường 57.161,1m2/91 trường hợp.

Ngày 5-11-2021, UBND tỉnh có Văn bản số 13401/UBND-KTN về việc xử lý các nội dung liên quan đến dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái do Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương làm chủ đầu tư và chấp thuận cho phép công ty lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái theo hướng rà soát thực tế hiện trạng sử dụng đất, cập nhật hiện trạng sử dụng đất các công trình công cộng - dịch vụ đã triển khai. Đối với khu vực dân cư hiện hữu đang sinh sống ổn định không thể thu hồi, đề xuất điều chỉnh sang đất ở hiện hữu, trên cơ sở đó đề xuất phạm vi, ranh giới tiếp tục thực hiện dự án phù hợp và đề xuất phương án cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với thực tế, mang tính khả thi.

Qua rà soát hồ sơ, Dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái triển khai thực hiện từ năm 2003 đến nay (trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực), Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương không thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Từ năm 2003 đến nay, các quy định về đầu tư, nhà ở, đất đai, quy hoạch thay đổi, do đó trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện Long Thành và Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương giải quyết dự án trên theo quy định.

Tin xem nhiều