Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri:
Bảng giá đất căn cứ theo sự biến động của thị trường

23:00, 04/04/2024

Cử tri xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) phản ánh, hiện nay, theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 20-11-2014 về hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại các xã vùng đồng bằng... là không quá 300m2. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình đông con mà điều kiện kinh tế khó khăn, muốn làm nhà cho con thì vượt quá 300m2 đất thổ cư; nếu chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất thổ cư giá chuyển đổi quá cao, nhiều gia đình không đủ điều kiện để chuyển đổi. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giảm mức giá chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư cho phù hợp với điều kiện người dân ở nông thôn.

- Trả lời: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường rà soát, trả lời ý kiến cử tri, cụ thể như sau:

Khoản 2, Điều 114 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân”.

Như vậy, mức giá đất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư của hộ gia đình cá nhân được áp dụng giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Điều 10 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định các căn cứ ban hành bảng giá đất. Cụ thể: “Việc xây dựng bảng giá đất phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất (theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; theo thời hạn sử dụng đất; phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường…) quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định giá đất (phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh) quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 4 của nghị định này; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất”.

Đối với việc xem xét điều chỉnh bảng giá đất, nội dung này được quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ. Cụ thể:

“1. Các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất:

a) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự;

b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.”

Theo quy định trên thì việc điều chỉnh bảng giá đất căn cứ theo sự biến động của thị trường vào thời điểm xây dựng bảng giá đất. Do đó, ý kiến của cử tri sẽ được ghi nhận xem xét vào thời điểm xây dựng bảng giá đất trong thời gian tới.

 

Tin xem nhiều