Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả lời kiến nghị giải quyết cấp điện, nước tạm

19:10, 31/03/2024

Cử tri Nguyễn Hồng Hà, khu phố 1A, phường Tân Phong (thành phố Biên Hòa) kiến nghị: Đất quốc phòng thuộc tổ 39B, 39C, 40, 41, khu phố 1A, phường Tân Phong hiện đã bàn giao cho địa phương quản lý, đang chờ công bố quy hoạch, người dân mới có thể thực hiện thủ tục pháp lý các giấy tờ nhà, đất. Người dân trong tổ 39B đang sử dụng điện nhờ từ huyện Vĩnh Cửu kéo sang, chi phí rất cao, đường điện nhỏ, không đảm bảo an toàn. Hiện trong khu vực này đã có các đường trục điện sẵn, người dân đồng ý tự nguyện đóng góp kinh phí đường trục để được sử dụng điện. Một số hộ dân trong tổ 39C, 40, 41 đã được xác nhận giấy tờ và đã được vào điện, nước; các hộ còn lại do vướng về mặt giấy tờ, pháp lý nên chưa được vào điện, nước. Đề nghị thành phố tạo điều kiện cho người dân được sử dụng điện, nước (tạm) trong thời gian chờ công bố quy hoạch.

- Trả lời: Qua xem xét Văn bản số 933/UBND-ĐCXD ngày 23-12-2023 của UBND phường Tân Phong về việc trả lời ý kiến cử tri Nguyễn Hồng Hà, khu phố 11A, phường Tân Phong, UBND thành phố có ý kiến trả lời như sau:

- Đối với các tổ 39C, 40, 14 khu phố 1A:

+ Nguồn gốc đất quốc phòng, đã được bàn giao cho địa phương quản lý theo Quyết định số 2836/UBND-ĐCXD ngày 29-10-2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Về giải quyết cấp điện: năm 2010 đã cấp điện cho 408 hộ dân theo Đề án Cấp điện sinh hoạt tạm của UBND tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2020, theo đề xuất của Ban điều hành khu phố 11A xin tiếp tục cấp điện tạm cho 216 hộ dân, qua rà soát có 110/216 hộ dân có nhà ở phù hợp quy hoạch đất ở được cấp điện, còn lại 106 hộ dân chưa được cấp điện do không phù hợp quy hoạch đất ở. Do đó, với việc giải quyết kiến nghị cấp điện tạm là chưa có cơ sở xem xét.

+ Về giải quyết cấp nước: các hộ dân đã được cấp điện sinh hoạt tạm đều được xác nhận hồ sơ để xin cấp nước sạch.

- Đối với tổ 39B, khu phố 1A: Khu vực tổ 39B, khu phố 1A thuộc đất quốc phòng, chưa được bàn giao về địa phương quản lý, quy hoạch hiện nay là đất quốc phòng.

Đối với kiến nghị cấp điện, nước sinh hoạt tại khu vực trên là chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Tin xem nhiều