Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi hành Điều lệ Đảng: Nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng

Phương Hằng
07:25, 01/04/2024

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, những năm qua, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã cụ thể hóa thành các văn bản phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống chính trị.

Một buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai của Chi bộ Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (thuộc Đảng bộ Công an tỉnh). Ảnh: Phương Hằng

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành các văn bản phù hợp tình hình, điều kiện của địa phương để lãnh đạo chỉ đạo đối với hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác đảng viên

Thực hiện Chương I của Điều lệ Đảng về đảng viên và công tác đảng viên, Ban TVTU và cấp ủy các cấp đã quan tâm tiêu chuẩn đảng viên ngay từ khâu kết nạp vào Đảng. Thường xuyên thu hút vào tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú; đồng thời rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất, không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng, nhờ vậy đã xây dựng được đội ngũ đảng viên hầu hết tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, những năm qua, việc kết nạp đảng viên ở một số trường hợp đặc biệt đã được cấp ủy xem xét thận trọng, khách quan, đúng quy trình thủ tục, đúng thẩm quyền. Từ năm 2011-2023, toàn tỉnh kết nạp được 5.557 tín đồ các tôn giáo và 4 quần chúng là chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Bích Thủy chia sẻ, thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chú trọng chất lượng đảng viên, không vì chỉ tiêu mà chạy theo số lượng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy. Từ đó chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

 Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay hơn 96,6% đảng viên trong tỉnh có trình độ học vấn trung học cơ sở và trung học phổ thông trở lên; 26,8% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Chú trọng chất lượng sinh hoạt Đảng

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh rất chú trọng đến việc sinh hoạt chi bộ. Ban TVTU đã có Quy định số 25-QĐi/TU, ngày 13-2-2019 về ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và được đổi mới theo hướng sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ, đề cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tự phê bình và phê bình.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Triết Như Vũ cho biết, thời gian qua, bên cạnh việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ được các chi, đảng bộ trong khối thực hiện tốt, các tổ chức Đảng còn coi trọng sinh hoạt chuyên đề. Đến nay, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã duy trì sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Nội dung sinh hoạt bám sát những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị từng đơn vị và về công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận, đoàn thể, chăm lo đời sống Nhân dân…

Thực hiện Điều lệ Đảng, những năm qua, các cấp ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình, từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức Đảng và 579 đảng viên; đồng thời giám sát chuyên đề hơn 3,2 ngàn tổ chức Đảng và hơn 3,4 ngàn đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra ưu điểm để phát huy và những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục; nghiêm túc kiểm điểm, thi hành kỷ luật những trường hợp có vi phạm.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, cấp ủy các cấp đã thực hiện đúng công tác khen thưởng trong Đảng như Chương VIII của Điều lệ Đảng quy định. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng chế độ nên đã động viên được tổ chức Đảng và đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, từ thực tiễn đã phát sinh một số vấn đề cần nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc kiến nghị, theo quy định của Đảng, đảng viên vắng sinh hoạt Đảng 3 lần/năm thì bị xem xét cho ra khỏi Đảng. Tại các địa phương hiện có không ít đảng viên do điều kiện đi làm xa nhà, không thể tháng nào cũng về để sinh hoạt Đảng trực tiếp tại khu dân cư, vì thế Trung ương xem xét có các hình thức sinh hoạt Đảng phù hợp tình hình hiện nay.

Một số ý kiến khác thì nêu, tại Điều 7, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng do chi bộ xem xét, quyết định”, kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể những tiêu chuẩn, điều kiện để xác định thế nào là tuổi cao, sức yếu để tránh lợi dụng việc này, một số người vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường nhưng lại lấy lý do sức yếu để xin miễn sinh hoạt Đảng...

Phương Hằng

Tin xem nhiều