Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

21:50, 21/03/2024

* Nghiên cứu mở thêm tuyến xe buýt để người dân đi lại thuận tiện 

 Cử tri kiến nghị, con đường Phạm Văn Thuận từ vòng xoay Tam Hiệp đến Tân Mai không có tuyến xe buýt nào cho người dân đi, mỗi khi đi tuyến xe buýt 607 phải chờ rất lâu. Đề nghị thành phố nghiên cứu bố trí trên tuyến đường Phạm Văn Thuận có 1-2 tuyến xe buýt để người dân đi lại thuận tiện. 

- Trả lời: Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra, báo cáo cụ thể như sau: tuyến đường Phạm Văn Thuận từ vòng xoay Tam Hiệp đến Tân Mai trước đây có tuyến xe buýt số 4 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Cẩm Mỹ) hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, do sản lượng vận chuyển thấp, đơn vị không có khả năng duy trì hoạt động của tuyến nên đã ngừng khai thác từ ngày 20-7-2022. Sau khi đơn vị ngừng hoạt động, Sở Giao thông vận tải đã giao Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tổ chức kêu gọi đơn vị vận tải đủ năng lực đăng ký khai thác để tổ chức hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 4.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 3-8-2022 về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, bổ sung 2 tuyến có lộ trình đi qua đường Phạm Văn Thuận từ vòng xoay Tam Hiệp đến Tân Mai để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân gồm: tuyến xe buýt số 13 (Bến xe Biên Hòa - Khu du lịch Vườn Xoài) và tuyến xe buýt 607 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Tân Phú).

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tiếp tục tổ chức kêu gọi các đơn vị đăng ký khai thác các tuyến xe buýt theo danh mục tuyến được UBND tỉnh công bố, trong đó bao gồm khôi phục hoạt động tuyến xe buýt số 4 và mở mới các tuyến xe buýt số 13, 607 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tin xem nhiều