Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

21:38, 24/03/2024

* Nâng cấp đường khu tạm cư, giúp nhân dân thuận tiện đi lại

 Cử tri Nguyễn Văn Thọ, khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa kiến nghị: đường khu tạm cư hiện đã xuống cấp, mỗi khi mưa hoặc thủy triều lên khu vực này bị ngập ứ nước. Đề nghị nâng cấp đường khu tạm cư cho nhân dân đi lại thuận tiện, tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

- Trả lời:  Liên quan đến nội dung này, UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến trả lời như sau:

- Ngày 29-11-2022, UBND thành phố đã có Văn bản số 18004/UBND-KTN về việc kiến nghị xử lý ngập úng do triều cường trong khu tạm cư Long Hưng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai thực hiện cải tạo, nâng nền lại toàn bộ khu hạ tầng tạm cư Long Hưng với chiều cao chống ngập cao hơn 0,6m so với nền hiện hữu trong khu tạm cư, đồng thời đầu tư lại hệ thống thoát nước mới cho phù hợp với giải pháp nâng nền.

- Qua ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát. Ngày 30-10-2023, Phòng Quản lý đô thị đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan gồm Công ty CP cấp nước Đồng Nai, Công ty CP Môi trường Sonadezi, Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, UBND xã Long Hưng tiến hành khảo sát tình trạng ngập úng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, cấp, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất của khu tạm cư, phương án bố trí, đảm bảo đáp ứng điều kiện sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực tạm cư xã Long Hưng.

- Qua xem xét Văn bản số 3094/PQLĐT.HTKT ngày 27-11-2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai khẩn trương thực hiện cải tạo, nâng nền lại toàn bộ khu hạ tầng tạm cư Long Hưng, đồng thời đầu tư lại hệ thống thoát nước mới cho phù hợp với giải pháp nâng nền.

Tin xem nhiều