Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Sông Thao
16:29, 17/11/2023

(ĐN)- Ngày 17-11, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt và biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Đến dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trò chuyện cùng ông K’Dao, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trò chuyện cùng ông K’Dao, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại lễ kỷ niệm

Tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng lãng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ tham gia công tác Mặt trận trong tỉnh qua các thời kỳ.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tuyên dương gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tuyên dương gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, trải qua 93 năm thành lập và phát triển, Mặt trận luôn thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động. Qua đó, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tuyên dương gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tuyên dương gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023

Tại Đồng Nai, ngày 24-3-1976, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh được thành lập và từ tháng 4-1977 đổi tên thành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Toàn tỉnh hiện có 925 Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố và 343 Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 93 gương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2023.

Đồng thời, 5 cá nhân của tỉnh Đồng Nai được Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều