Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt triển khai thực hiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Quân sự tỉnh

Gia Tú - Văn Tuấn
11:59, 07/11/2023

(ĐN)- Sáng 7-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các quy chế, quy định của Đảng.

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, quyết định phân công nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh (khóa XII) nhiệm kỳ 2020-2025 sửa đổi, bổ sung; các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Quân sự về lãnh đạo công tác huấn luyện, khoa học quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tài chính đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định cấp mình theo Hướng dẫn 1224 của Tổng cục Chính trị để phù hợp với quy chế của Đảng ủy Quân sự tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành.

Gia Tú - Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều