Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 15 (huyện Vĩnh Cửu)

Cập nhật lúc 09:52, Thứ Sáu, 19/03/2021 (GMT+7)

​Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 15 (huyện Vĩnh Cửu). (Đính kèm: Quyết định số 838/QĐ-UBND)

.
.
.
.
.