Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu đối

03:01, 19/01/2023

- Tết vào thăm Văn miếu Trấn Biên, <br>

cảm phục cha ông giàu nghĩa khí

- Tết vào thăm Văn miếu Trấn Biên,

cảm phục cha ông giàu nghĩa khí

- Xuân trở lại Chiến khu Lịch sử,

tri ân chiến sĩ lắm anh hùng.

MINH DƯƠNG

Tin xem nhiều