Báo Đồng Nai điện tử
En

Tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng

05:01, 28/01/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Ngay từ đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống phong kiến, thực dân và bè lũ tay sai, giành độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Ngay từ đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống phong kiến, thực dân và bè lũ tay sai, giành độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự giao phó của lịch sử. Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự giao phó của lịch sử. Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 9 thập kỷ qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự giao phó của lịch sử.

* Kiên định mục tiêu

Trong thời kỳ đầu của cách mạng, chỉ sau 15 năm ngày thành lập với khoảng 3 ngàn đảng viên mà phần lớn đang bị giam cầm trong nhà tù của bọn thực dân nhưng Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích của Cách mạng Tháng Tám 1945; rồi vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, kết thúc ách đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, dưới sự lãnh đạo mưu trí và tài tình của Đảng, quân và dân ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 giành độc lập, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trong đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, nhân dân ta chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà lại phải bước vào một cuộc chiến tranh mới. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cùng với chính sách bao vây, cấm vận thâm độc của kẻ thù và trước sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu. Khó khăn chồng chất khó khăn, vận mệnh của Tổ quốc ở thời khắc ấy như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu, vững vàng, sáng suốt lãnh đạo nhân dân vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức, từng bước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Các đại biểu Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: công Nghĩa
Các đại biểu Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: công Nghĩa

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam tiến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển, trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, có quan hệ kinh tế - thương mại với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên.

* Mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường. Con đường vinh quang đó chẳng những là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm tốt đẹp trong đánh giá của đồng chí, bạn bè quốc tế, trong lương tâm, ký ức và trong lương tri, trái tim nhân loại. Trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 28-11-2021 tại TP.Geneva (Thụy Sĩ), bà Ngozi Okonjo-Iweala - Tổng giám đốc WTO  đánh giá: “Từ năm 2007 khi gia nhập WTO đến nay, Việt Nam đã tăng trưởng GDP gấp 2 lần, giảm đói nghèo ấn tượng từ 14% xuống còn 2% và trở thành một trong 20 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Đây là kỳ tích và Việt Nam sẽ là tấm gương để nhiều nước đang phát triển noi theo”.

Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận. Với tất cả sự khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta vẫn luôn tự hào rằng, Đảng ta thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

* Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 92 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Cùng với cả nước, nhân dân Đồng Nai luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 11 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã luôn kiên cường, lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà viết tiếp những trang sử hào hùng cùng dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân lãnh đạo quân và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; khai thác tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; đưa tỉnh Đồng Nai phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực và đã thu được kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tuy nhiên đợt bùng phát lần thứ 4 dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho địa phương, khiến cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Song với sự chủ động, tích cực triển khai kịp thời nhiều giải pháp ứng phó của các cấp, các ngành nên bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã có những khởi sắc vào những tháng cuối năm.

Tự hào về Đảng quang vinh, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, của bao thế hệ cha anh, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần đưa Đồng Nai phát triển bền vững, trở thành một trong những địa phương có tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển như mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ khóa XI đã đề ra.

Vũ Thị Nghĩa 

Tin xem nhiều