Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Phát triển 24 ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị

08:04, 19/04/2023

Huyện ủy Xuân Lộc mới đây đã có văn bản về việc phát triển ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị học tập.

Huyện ủy Xuân Lộc mới đây đã có văn bản về việc phát triển ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị học tập.

Theo đó, Huyện ủy Xuân Lộc chấp thuận chủ trương cho Hội Khuyến học H.Xuân Lộc phối hợp cùng với 11 cơ quan, đơn vị thuộc Khối Đảng và Khối Vận ký kết phát triển Ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị học tập. Các đơn vị bao gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn TNCSHCM huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh huyện.

Trước đó, UBND H.Xuân Lộc đã chấp thuận chủ trương phát triển ban khuyến học tại 13 cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng LĐ-TBXH, Phòng GD-ĐT, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng NN-PTNT, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng TN-MT, Phòng Văn hóa - thông tin, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc.

Việc phát triển các ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị là một trong các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xã hội học tập.

Tường Vi

Tin xem nhiều