Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị đặt hàng đào tạo giáo viên

08:04, 19/04/2023

TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai cho biết, từ năm học 2023-2024, nhà trường sẽ triển khai chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên ngành sư phạm theo chính đặt hàng đào tạo giáo viên của UBND tỉnh.

TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai cho biết, từ năm học 2023-2024, nhà trường sẽ triển khai chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên ngành sư phạm theo chính đặt hàng đào tạo giáo viên của UBND tỉnh.

Theo đó, trường sẽ phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ đặt hàng đào tạo giáo viên của tỉnh để sinh viên đăng ký và trình UBND tỉnh xét duyệt. Khi được đặt hàng, mỗi tháng sinh viên sư phạm sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 3,6 triệu đồng (10 tháng/năm học). Khi tốt nghiệp, sinh viên phải dạy học tại Đồng Nai. Trong trường hợp vi phạm cam kết ban đầu, sinh viên phải hoàn trả lại tiền hỗ trợ đã nhận.

Thành Nam

Tin xem nhiều