Báo Đồng Nai điện tử
En

Sắp xếp lại phòng khám cấp huyện

05:09, 16/09/2020

Trong 8 phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực ở các huyện, Sở Y tế đã lên phương án chỉ giữ lại 2 phòng khám hoạt động có hiệu quả là PKĐK khu vực Sông Ray (H. Cẩm Mỹ) và PKĐK Phú Lý (H. Vĩnh Cửu). Sắp tới, 2 phòng khám này sẽ được nâng cấp và tăng cường bác sĩ từ Trung tâm Y tế huyện về trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân.

Trong 8 phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực ở các huyện, Sở Y tế đã lên phương án chỉ giữ lại 2 phòng khám hoạt động có hiệu quả là PKĐK khu vực Sông Ray (H. Cẩm Mỹ) và PKĐK Phú Lý (H. Vĩnh Cửu). Sắp tới, 2 phòng khám này sẽ được nâng cấp và tăng cường bác sĩ từ Trung tâm Y tế huyện về trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân.

Thực hiện: Bích Nhàn - Ngọc Thành

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều