Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy chế hoạt động Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Chiến khu Đ

08:02, 27/02/2020

(ĐN) - Sở Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có văn bản gửi Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai về góp ý dự thảo quyết định, quy chế hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Chiến khu Đ.

(ĐN) - Sở Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có văn bản gửi Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai về góp ý dự thảo quyết định, quy chế hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Chiến khu Đ.

Về cơ bản, Sở thống nhất nội dung và bố cục dự thảo quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Chiến khu Đ. Sở đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản rà soát lại thể thức văn bản theo quy định; đồng thời sắp xếp, bố cục lại và bổ sung một số nội dung vào khoản 1, điều 5 của dự thảo quy chế hoạt động theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 2-10-2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Quang Nhật

Tin xem nhiều