Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát sinh hơn 730 tấn rác/ngày

09:02, 06/02/2023

Theo số liệu từ Phòng TN-MT H.Nhơn Trạch, hiện nay tổng lượng chất thải phát sinh trên địa bàn là hơn 730 tấn/ngày. Trong đó, rác thải công nghiệp thông thường khoảng 350 tấn, rác thải công nghiệp nguy hại khoảng 195 tấn, rác thải sinh hoạt khoảng 185 tấn và rác thải y tế khoảng 300kg.

Theo số liệu từ Phòng TN-MT H.Nhơn Trạch, hiện nay tổng lượng chất thải phát sinh trên địa bàn là hơn 730 tấn/ngày. Trong đó, rác thải công nghiệp thông thường khoảng 350 tấn, rác thải công nghiệp nguy hại khoảng 195 tấn, rác thải sinh hoạt khoảng 185 tấn và rác thải y tế khoảng 300kg.

Rác thải y tế do Sở Y tế quản lý, Sở TN-MT quản lý rác thải công nghiệp và UBND huyện quản lý rác thải sinh hoạt. Để quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hiệu quả, huyện đã tổ chức đấu thầu thu gom và vận chuyển rác hàng năm. Dự kiến đầu tư 8 điểm trung chuyển chất thải tại các xã và trang bị camera giám sát môi trường.       

Lê An

Tin xem nhiều