Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuối năm 2023 sẽ có trên 30% hộ gia đình phân loại rác tại nguồn

09:02, 02/02/2023

(ĐN)- Nhằm thực hiện mục tiêu nghị quyết về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa trên địa bàn H.Vĩnh Cửu của Huyện ủy Vĩnh Cửu, UBND H.Vĩnh Cửu đang phấn đấu đến cuối năm 2023, trên 30% số hộ gia đình trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

(ĐN)- Nhằm thực hiện mục tiêu nghị quyết về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa trên địa bàn H.Vĩnh Cửu của Huyện ủy Vĩnh Cửu, UBND H.Vĩnh Cửu đang phấn đấu đến cuối năm 2023, trên 30% số hộ gia đình trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Thời gian qua, H.Vĩnh Cửu đã phấn đấu thực hiện các mục tiêu về phân loại rác tại nguồn như: thực hiện mỗi xã, thị trấn lựa chọn một ấp, khu phố hoặc khu dân cư làm điểm việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo trên 75% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và phân loại tại nguồn; 100% các xã, thị trấn tham gia thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; các địa bàn không thực hiện làm điểm cùng phấn đấu lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và phân loại tại nguồn đạt từ 50% trở lên.

Ngoài ra, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên của huyện đã xây dựng mỗi hội, đoàn từng năm ít nhất 1 mô hình điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều