Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu hút thêm 4 dự án đầu tư mới

09:02, 06/02/2023

Năm qua, H.Nhơn Trạch có thêm 4 dự án đầu tư mới, trong đó có 2 dự án đầu tư vào khu công nghiệp và 2 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Năm qua, H.Nhơn Trạch có thêm 4 dự án đầu tư mới, trong đó có 2 dự án đầu tư vào khu công nghiệp và 2 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện đã có 318/518 dự án đầu tư đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 120 ngàn lao động. Các cụm công nghiệp có 21/32 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 4 ngàn công nhân.

Để có thể thu hút thêm các dự án đầu tư mới và gia tăng sản lượng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, huyện đã bổ sung thêm gần 860ha đất khu công nghiệp và hơn 90ha đất cụm công nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

H.L

 

Tin xem nhiều