Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng nhu cầu vốn đầu tư nước sạch của huyện Trảng Bom hơn 187 tỷ đồng

08:11, 07/11/2022

(ĐN)- UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Để đạt mục tiêu 85% dân số nông thôn được cấp nước sạch sinh hoạt vào năm 2025, H.Trảng Bom cần nguồn kinh phí hơn 187 tỷ đồng, trong đó ngân sách hơn 78 tỷ đồng, còn lại xã hội hóa.

(ĐN)- UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Để đạt mục tiêu 85% dân số nông thôn được cấp nước sạch sinh hoạt vào năm 2025, H.Trảng Bom cần nguồn kinh phí hơn 187 tỷ đồng, trong đó ngân sách hơn 78 tỷ đồng, còn lại xã hội hóa.

Cụ thể, huyện cần xây mới hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thanh Bình - Cây Gáo công suất khoảng 3,5 ngàn m3/ngày đêm, cấp nước cho khoảng 35 ngàn người với vốn đầu tư khoảng 63 tỷ đồng.

Đấu nối đường ống cấp nước của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai và các nhà máy nước trong khu vực để cấp nước cho các xã: Hố Nai 3, Quảng Tiến, Bắc Sơn, Đồi 61, Bình Minh, Giang Điền, Tây Hòa, Trung Hòa, Đông Hòa, An Viễn, Sông Thao, Bàu Hàm, Hưng Thịnh, Sông Trầu, tổng công suất khoảng 91 ngàn m3/ngày đêm, cấp nước cho khoảng 242 ngàn người, vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Đấu nối, nâng cấp thiết bị xử lý đạt chuẩn tại 2 công trình cấp nước nông thôn ở xã Sông Thao và Đồi 61 nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc gần 6 tỷ đồng; vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình với nguồn kinh phí khoảng 9 tỷ đồng.

H.L

Tin xem nhiều