En

Thu ngân sách vượt kế hoạch năm

09:10, 06/10/2022

(ĐN)- Thông tin từ UBND H.Thống Nhất cho biết, trong 9 tháng của năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 1,4 ngàn tỷ đồng, đạt 696,4% dự toán, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

(ĐN)- Thông tin từ UBND H.Thống Nhất cho biết, trong 9 tháng của năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 1,4 ngàn tỷ đồng, đạt 696,4% dự toán, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt trên 1,72 ngàn tỷ đồng, vượt dự toán pháp lệnh; thu ngoài quốc doanh đạt 49,2 tỷ đồng, đạt 91,1% dự toán, bằng 95,3% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 68,8 tỷ đồng,
đạt 114,7% dự toán, bằng 148,3% so với cùng kỳ.

Các khoản thu lệ phí trước bạ; thu phí lệ phí; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất… đều đạt và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác chi ngân sách của huyện ước tổng chi trên 486 tỷ đồng, đạt 66,62% so với dự toán gồm: chi đầu tư xây dựng cơ bản 67 tỷ đồng, đạt 36,06% so với dự toán; chi thường xuyên 418 tỷ đồng, đạt 79,47% so với dự toán và bằng 105,69% so với cùng kỳ.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều