Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về xây dựng

08:10, 24/10/2022

Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp vừa ký ban hành văn bản công khai danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về lĩnh vực xây dựng.

Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp vừa ký ban hành văn bản công khai danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về lĩnh vực xây dựng.

Ở cấp huyện, số điện thoại đường dây nóng là 0918444088, do Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Nguyễn Nhật Tuấn Khanh phụ trách. Ở cấp xã là phó hoặc chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về lĩnh vực xây dựng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, trụ sở UBND các xã/thị trấn. Người dân gặp khó khăn về thủ tục, hồ sơ giấy phép xây dựng hoặc phát hiện xây dựng trái phép có thể liên hệ đến đường dây nóng.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều