Báo Đồng Nai điện tử
En

10/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

09:07, 18/07/2022

(ĐN) - Tính đến cuối tháng 6-2022, H.Trảng Bom có 10/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

(ĐN) - Tính đến cuối tháng 6-2022, H.Trảng Bom có 10/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là các xã: Đông Hòa, Tây Hòa, Trung Hòa, An Viễn, Đồi 61, Thanh Bình, Cây Gáo, Sông Thao, Bàu Hàm, Quảng Tiến. Trong đó, xã Tây Hòa đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

6 xã còn lại có xã Giang Điền đã hoàn chỉnh hồ sơ NTM nâng cao đang trong quá trình thẩm định, công nhận. Các xã: Hưng Thịnh, Sông Trầu, Bình Minh, Bắc Sơn, Hố Nai đều đạt từ 13-18 tiêu chí.

H.Trảng Bom là địa phương được tỉnh chọn thí điểm xây dựng NTM gắn với tiêu chí đô thị. Theo đánh giá của huyện, xã được công nhận đạt chuẩn NTM phản ánh thực chất chương trình mục tiêu xây dựng NTM, không chạy theo thành tích.

Ban Mai

Tin xem nhiều