Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 98% hồ sơ của người dân được giải quyết đúng thời hạn

08:06, 27/06/2022

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, H.Thống Nhất đã triển khai thực hiện các kế hoạch về cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, H.Thống Nhất đã triển khai thực hiện các kế hoạch về cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Theo đó, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, công tác CCHC, kiểm soát TTHC của các xã có nhiều chuyển biến tích cực, các bộ TTHC được cập nhật, bổ sung mới và niêm yết công khai theo quy định.

Cụ thể, Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” đã tiếp nhận trên 18,5 ngàn hồ sơ, trên 1 ngàn hồ sơ tồn từ năm 2021 chuyển qua, nâng tổng số hồ sơ phải xem xét giải quyết là trên 19,6 ngàn hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết và giao trả cho người dân là trên 16,6 ngàn hồ sơ, số hồ sơ đúng thời hạn quy định đạt 98,2%, hồ sơ không đúng thời hạn quy định chiếm 1,8%.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều