Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng

08:06, 27/06/2022

(ĐN) - Theo UBND H.Thống Nhất, huyện đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 sát với khả năng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, đảm bảo thực hiện và giải ngân thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

(ĐN) - Theo UBND H.Thống Nhất, huyện đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 sát với khả năng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, đảm bảo thực hiện và giải ngân thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, huyện ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng, nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025 theo chủ trương chung của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tỉnh giao đạt hơn 44% kế hoạch. Trong tổng số 7 dự án được bổ sung đầu tư với tổng nguồn vốn gần 17 tỷ đồng, đã có 2 dự án đang thi công, 5 dự án đang lập hồ sơ, với số vốn giải ngân đạt 7,5 tỷ đồng. Đối với thực hiện các dự án xây dựng cơ bản được đầu tư từ ngân sách huyện, đến nay đã giải ngân được trên 65 tỷ đồng cho 99 dự án, đạt trên 34,5% kế hoạch năm 2022 (tổng vốn đầu tư năm 2022 là trên 188 tỷ đồng).

Minh Quân

Tin xem nhiều