.

Thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Cập nhật lúc: 20:17, 24/06/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Hiện nay, trên địa bàn H.Vĩnh Cửu có 2 đơn vị đăng ký thực hiện dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, bao gồm: dự án Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bưởi da xanh trên địa bàn xã Bình Lợi do HTX Dịch vụ - nông nghiệp Bình Lợi đăng ký làm chủ dự án; dự án Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bưởi da xanh và bưởi đường lá cam trên địa bàn xã Bình Hòa do HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ Tâm Minh Quang làm chủ dự án.

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sẽ giúp nông dân nhận thức được giá trị của việc liên kết trong quá trình sản xuất. Thời gian qua, của người dân còn hạn chế trong vấn đề liên doanh, liên kết, thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp; chưa nhận thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình trong đổi mới tư duy giữa sản xuất truyền thống nhỏ lẻ với sản xuất hàng hóa lớn có sự liên doanh, liên kết để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững ngành Nông nghiệp.       

Thủy Mộc