Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu bảo vệ môi trường

10:03, 27/03/2020

(ĐN) - UBND H.Vĩnh Cửu vừa triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện trong năm 2020. Theo đó, H.Vĩnh Cửu sẽ phấn đấu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về BVMT gồm: thu gom và xử lý chất thải y tế,  chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%.

(ĐN) - UBND H.Vĩnh Cửu vừa triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện trong năm 2020. Theo đó, H.Vĩnh Cửu sẽ phấn đấu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về BVMT gồm: thu gom và xử lý chất thải y tế,  chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%. Bên cạnh đó, tỷ lệ che phủ cây xanh luôn phải bảo đảm đạt 65% trở lên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Ngoài ra, xử lý nhanh những đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.

Thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn H.Vĩnh Cửu luôn được chú trọng, môi trường sống của người dân được bảo đảm. Vấn đề quản lý chất thải, nước thải công nghiệp được xử lý và kiểm soát chặt chẽ, nhất là đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, khai thác khoáng sản... Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường giao thông khu vực xã Thiện Tân được khắc phục đáng kể.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều