Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10:03, 20/03/2020

(ĐN) - UBND H.Tân Phú đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

(ĐN) - UBND H.Tân Phú đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ảnh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Trong năm 2019, công tác tiếp dân đã tiếp 201 lượt với 256 người dân. Tiếp nhận 302 đơn khiếu nại, tố cáo. Đã phân loại, xử lý xong 302/302 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 133 đơn. Kết quả, đã giải quyết xong 121/133 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện, trong đó có 44/45 đơn khiếu nại, tố cáo; 77/87 đơn phản ảnh, kiến nghị, các đơn còn lại đang xác minh.

Minh Quân

 

Tin xem nhiều