En

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 97%

09:09, 08/09/2019

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa UBND huyện Long Thành tiếp nhận gần 1.140 ngàn lượt hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn hơn 1.130 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,5%.

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa UBND huyện Long Thành tiếp nhận gần 1.140 ngàn lượt hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn hơn 1.130 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,5%.

Lượng hồ sơ tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: cấp, quản lý giấy chứng minh nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang nhượng quyền sử dụng đất; thuế... Kết quả tổng hợp qua các kênh khảo sát đánh giá của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của huyện cho thấy, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt cao, nhất là lĩnh vực kê khai các biểu mẫu thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết được công khai minh bạch tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của huyện.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, huyện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xử lý hồ sơ qua mạng, tiếp tục nâng mức độ hài lòng về cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện.

Lê An

Tin xem nhiều