Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ cấp huyện và cấp xã

05:08, 07/08/2023

(ĐN) - Sáng 7-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2023 cho gần 190 cán bộ lãnh đạo ban dân vận các huyện ủy, thành ủy; trưởng, phó khối vận các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các đảng ủy trực thuộc tỉnh.

(ĐN) - Sáng 7-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2023 cho gần 190 cán bộ lãnh đạo ban dân vận các huyện ủy, thành ủy; trưởng, phó khối vận các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các đảng ủy trực thuộc tỉnh.

 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, phát biểu chỉ đạo tại lớp học
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, phát biểu chỉ đạo tại lớp học

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết, nội dung chương trình lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm nay được tập trung vào những nội dung, là: Một số kết quả nổi bật hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. Triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đổi mới hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước, những vấn đề đặt ra hiện nay. Vai trò của công tác dân vận trong tuyên truyền người dân thực hiện giải tỏa, đền bù, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Chương trình bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân vận về tư tưởng công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận trong tình hình hiện nay...

Lớp học diễn ra đến ngày 11-8-2023.

Phương Hằng

Tin xem nhiều