Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 7-6-2023

07:06, 07/06/2023

Hôm nay 7-6, lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ; Hội nghị bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Cao su và Tổng công ty Cao su Đồng Nai về bồi thường giải phóng mặt bằng cây cao su…

Hôm nay 7-6, lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ; Hội nghị bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Cao su và Tổng công ty Cao su Đồng Nai về bồi thường giải phóng mặt bằng cây cao su…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều