Báo Đồng Nai điện tử
En

Đấu giá 10 khu đất thuộc các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trong năm 2025

05:06, 07/06/2023

(ĐN) - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát triển hạ tầng kế cấu giao thông đường bộ (giai đoạn 2022-2027).

(ĐN) - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát triển hạ tầng kế cấu giao thông đường bộ (giai đoạn 2022-2027).

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 là một trong những dự án được phê duyệt thực hiện khai thác quỹ đất vùng phụ cận
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 là một trong những dự án được phê duyệt thực hiện khai thác quỹ đất vùng phụ cận

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục, làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các khu đất gồm: thủ tục ứng vốn để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cập nhật các khu đất vào danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa; lập thủ tục trình xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với các khu đất có diện tích đất trồng lúa từ 10ha trở lên; rà soát, xây dựng các khu tái định cư trong quý III-2023.

Quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được chia thành 3 nhóm gồm: 9 khu đất có thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai các địa phương thực hiện trong thời gian từ quý II đến quý IV-2023; 6 khu đất có diện tích đất trồng lúa dưới 10ha thực hiện từ quý II-2023 đến quý IV-2024; 6 khu đất có diện tích đất trồng lúa từ 10ha trở lên thực hiện từ quý I đến quý IV-2024.

Với việc tổ chức đấu giá các khu đất, các cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 khu đất trong năm 2025 và 11 khu đất còn lại trong các năm 2026 và 2027.

Theo UBND tỉnh, hiện nay đã có 6 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt. Với 6 đề án này sẽ có 21 khu đất với diện tích gần 1,6 ngàn ha được khai thác.

Tổng thu dự kiến từ việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất vùng phụ cận gần 43 ngàn tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng, nguồn thu từ khai thác quỹ đất vùng phụ cận là hơn 34 ngàn tỷ đồng.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều