Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ nguồn nhiệm kỳ 2025-2030

01:06, 07/06/2023

(ĐN) - Sáng 7-6, Ban TVTU phối hợp Học viện Chính trị khu vực II bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành và Ban TVTU Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

 

(ĐN) - Sáng 7-6, Ban TVTU phối hợp Học viện Chính trị khu vực II bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành và Ban TVTU Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

 Các đại biểu tham dự lễ bế giảng
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng

Dự lễ bế giảng, về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban TVTU: Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện và cán bộ quản lý một số khoa, phòng của học viện dự lễ bế giảng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu bế giảng lớp học
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu bế giảng lớp học

Nghiên cứu đưa chuyên đề Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai vào các lớp bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh

Theo Ban tổ chức lớp học, có 84 học viên tham gia lớp học.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Có 8 chuyên đề được trình bày: Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chi Minh; kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai.

Các chuyên đề này đã được giảng viên, báo cáo viên trình bày một cách sâu sắc, khoa học, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; đồng thời lồng ghép các ví dụ thực tế, điển hình gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Qua đó đã cung cấp, bổ sung những kiến thức có giá trị cho học viên.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Quá trình học tập, Ban tổ chức lớp học đã tiến hành khảo sát ý kiến của học viên, kết quả có 100% ý kiến rất hài lòng và hài lòng về nội dung của 8 chuyên đề tại lớp học. Đặc biệt chuyên đề Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trực tiếp triển khai bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn thể cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở nhận được nhiều đánh giá tích cực của học viên.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Các ý kiến cho rằng, đây là chuyên đề rất cần thiết, giúp cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có những kiến thức bổ ích, gợi mở những hướng đi, cách làm khoa học cho công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương; bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt, góp phần vào sự phát triển bền vững của Đồng Nai.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Theo đó, có ý kiến đề nghị đưa chuyên đề này vào các lớp bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh; hoặc có thể nâng cấp chuyên đề này trở thành đề tài khoa học cấp tỉnh. Từ đó, sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể đối với Đồng Nai trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng có ý kiến đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy quan tâm triển khai nhiều chuyên đề hơn nữa cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là các chuyên đề có liên quan đến những mô hình hay, cách làm khoa học trong thực tiễn phát triển ở các địa phương khác, nước khác mà trong thực tiễn công tác, Bí thư Tỉnh ủy đã trải qua.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Phát biểu bế giảng lớp học, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, cấp ủy trong hệ thống chính trị toàn tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II Nguyễn Quốc Dũng trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II Nguyễn Quốc Dũng trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, từ sau nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tình trạng hụt hẫng cán bộ, thiếu và khuyết số lượng cấp ủy viên đã diễn ra ở các cấp trong tỉnh. Do đó, các cấp ủy phải thường xuyên rà soát, làm tốt các yêu cầu về công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới của tỉnh.

Với các học viên tham gia lớp học, sau lớp học này, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chính trị, chuyên môn để trở thành người cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm; vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm của Ban TVTU, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Phương Hằng

Ảnh: Đắc Nhân

Tin xem nhiều